Divize účetnictví a daňové evidence VT Service nabízí své profesionální služby za příznivé ceny. Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku!

Vedení účetnictví

VT Service externě zpracovává účetní doklady (dříve podvojné účetnictví) malým a středním firmám, drobným podnikatelům a živnostníkům.

Jak probíhá vedení účetnictví naší firmou? Klient předá účetní kanceláři své doklady a v domluvené lhůtě obdrží kompletní účetní evidenci (účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka), daňové přiznání a další požadované hlášení (např. k silniční dani). Kromě zpracování účetnictví zastupujeme klienty na úřadech – hlídáme za ně všechny termíny (podání daňového přiznání a měsíční přehledy na okresní správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu).

Přehled účetních služeb:

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně kontrolních a souhrnných hlášení
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.)
 • účetní poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech

Daňová evidence

Služby daňové evidence (dříve jako jednoduché účetnictví) jsou určeny pro fyzické osoby (nejsou účastníkem sdružení nebo zapsáni v Obchodním rejstříku) s obratem méně než 25 mil. korun za minulý kalendářní rok.

Vedení daňové evidence zahrnuje:

 • zaúčtování dokladů
 • zpracování závazků a pohledávek
 • vedení a tisk účetního deníku a pokladní knihy
 • evidence dlouhodobého hmotného majetku včetně výpočtu odpisů
 • sledování sald jednotlivých účtů
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování přiznání k dani z příjmu
 • zpracování přiznání k silniční dani sestavení uzávěrky jednotlivých účtů
 • zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu
 • zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro okresní správu sociálního zabezpečení